Ionita Raluca Știri 08.04.2024 08:55

Corectarea estimărilor în Declarația Unică 2024: ce trebuie să știi

Corectarea estimărilor în Declarația Unică 2024: ce trebuie să știi

Anul acesta, persoanele care au obținut venituri pe baza de estimări trebuie să acorde o atenție specială completării Declarației unice, formularul 212, până la data limită de 27 mai, termen valabil și pentru achitarea taxelor aferente. Conform consultantului fiscal Cornel Grama, care a contribuit la elaborarea unui ghid video pentru diverse situații întâlnite de contribuabili, există câteva scenarii specifice legate de contribuțiile de asigurări sociale (CAS) și de asigurări sociale de sănătate (CASS) care necesită atenție.

1. Dacă în estimările anterioare veniturile au fost subsumează unui total mai mic decât 6 salarii minime (18.000 lei) și în realitate veniturile au depășit 12 salarii minime (36.000 lei), contribuabilul va trebui să bifeze, pe lângă secțiunea I.1.1, și secțiunile I.3.1 pentru CAS și I.3.2 pentru CASS.
2. În cazul unei persoane fizice autorizate care a estimat venituri sub 6 salarii minime și acum se situează între 6 și 12 salarii minime, aceasta va datora CASS pentru 6 salarii minime și va trebuie să completeze secțiunile I.1.1 și I.3.2 în declarație.
3. Persoanele care au estimat venituri de 6 salarii minime (18.000 lei) și se situează între 6 și 12 salarii minime în realitate, nu trebuie să facă modificări în secțiunile privind CAS și CASS, concentrându-se doar pe ajustarea impozitului pe venit (I.1.1).
4. Dacă veniturile estimate au fost de 6 salarii minime, iar cele realizate sunt între 12 și 24 salarii minime, se impune ajustarea atât pentru CAS cât și pentru CASS, marcând secțiunile I.1.1, I.3.1 și I.3.2.

Declarația unică trebuie să includă și sumele aferente acestor contribuții, conform instrucțiunilor detaliate în materialele video disponibile.

Pentru anul fiscal 2023, salariul minim considerat este de 3.000 lei, chiar dacă pe parcursul anului acesta a crescut la 3.300 lei. Contribuțiile de sănătate (CASS) și pensie (CAS) se calculează astfel:

– CASS: 1.800 lei pentru venituri între 18.000 – 36.000 lei/an; 3.600 lei pentru venituri între 36.000 – 72.000 lei/an; iar peste 72.000 lei/an suma este de 7.200 lei.
– CAS: nu se aplică pentru venituri sub 36.000 lei/an; pentru venituri între 36.000 – 72.000 lei/an suma este de 9.000 lei; iar peste 72.000 lei/an suma este de 18.000 lei.

Impozitul pe venit rămâne neschimbat la procentul de 10%. Este important să se respecte aceste indicații pentru evitarea amenzilor sau altor penalizări legate de declararea necorespunzătoare a veniturilor la ANAF prin Declarația unică pentru anul fiscal 2023.