Gabriela Dinu Știri 12.06.2023 20:04

Model de contract de comodat pentru sediul social al firmei

Model de contract de comodat pentru sediul social al firmei

Contractul de comodat este actul pe care îl folosesc firmele nou înfiinţate şi care au nevoie de un sediu social, dar care nu doresc să închirieze un spaţiu nou.

Aceştia se pot înţelege cu o persoană juridică pentru a utiliza ca spaţiu pentru firma lor unul ce aparţine comodantului.

Cum arată un contract de comodat pentru sediul social al firmei?

Contractul de comodat poate fi descărcat de aici în format PDF, ODT sau DOC, iar în cazul în care nu vă sunt pe plac niciuna dintre ele, îţi poţi redacta chiar tu unul, după nevoile tale.

Un astfel de contract de comodat este, mai degrabă o convenţie, o înţelegere prin care cele două prăţi îşi transferă cu un caracter temporar şi sub anumite condiţii dreptul de folosire al unui imobil sau o construcţie.

Un comodatar are următoarele obligaţii, conform contractului pe care îl semnează:

  • conservarea spaţiului împrumutat în bunele condiţii pentru a putea fi înapoiat într-o stare de folosinţă acceptabilă, odată ce expiră durata pentru care cele două părţi s-au înţeles;
  • suportarea cheltuielilor de folosinţă şi întreţinere care sunt necesare utilizării spaţiului reprezentând plata întreţinerii, apă, gaze, curentul electric, telefon, impozit şi altele ce ar putea surveni pe parcurs;
  • are obligaţia de a îmbunătăţi imobilul pentru a-şi putea desfăşura activitatea (dacă e nevoie, să zugrăvească, compartimetarea, amenajarea birourilor, punerea parchetului sau a gresiei şi faianţă, instalaţii sanitare, băi, balcon, schimbarea ferestrelor şi a uşilor, instalaţiile de apă, încălzire şi gaze);
    suportarea tuturor taxelor şi imopzitelor legate de cota ce a fost împrumutată din apartament sau locuinţă.

Este extrem de important ca atunci când se semnează un contract de comodat să fie identificate bine persoanele implicate în contract, ei trebuie să fie proprietarii tabulari ai imobilului ce urmează a fi închiriat.

Obiectul unui astfel de contract trebuie să fie negreşit individualizat prin completarea cu exactitate a tuturor caracteristicilor sale, precum e adresa, numărul de carte funciară şi numărul de top.