Gabriela Dinu Utile 29.05.2022 14:45

Contract de comodat. Modelul cel mai simplu. E verificat de toți notarii

Contract de comodat. Modelul cel mai simplu. E verificat de toți notarii

Printr-un contract de comodat, proprietarul unui imobil poate oferi cu titlu gratuit unei alte persoane folosinţa bunului său pe o anumită perioadă.

Cel care îl oferă se numeşte comodant, cel care îl primeşte este comodatar, iar locuinţa poate fi folosită permanent sau pe o perioadă limitată. Acesta din urmă îl poate utiliza ca pe o locuinţă, ca pe un spaţiu comercial, punct de lucru, sală de sport sau orice altceva îşi doreşte.

Cum se obţine un contract de comodat la notar?

Conform Noului Cod Civil, acesta se mai numeşte şi împrumut de folosinţă şi prin el se transmite exclusiv utilizarea locuinţei, nu şi deţinerea ei.

Pentru a realiza un astfel de contract, ai nevoie de următoarele documente:

 • actele de identitate ale ambelor părţi
 • act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor2);
 • pentru persoanele juridice, actele de funcţionare.

Preţul obţinerii unui contract de comodat la notar este fix, de 297 de lei, indiferent de valoarea pe care imobilul respectiv o are. Dacă acest contract de comodat se face între soţi, atunci va trebui să fie achitat şi tariful CNARNN, de verificare al regimului matrimonial, care costă 17 lei.

Ce conţine, de fapt, un contract de comodat?

Pe un astfel de document veţi putea regăsi următoarele date extrem de importante:

 • datele de identificare ale comodantului și comodatarului;
 • descrierea bunului imobil comodat și modalitatea în care a fost dobândit;
 • mențiunea că actul se face fără nici o contraprestaţie din partea comodatarului;
 • durata contractului și posibilitatea de prelungire.

Bunul imobil pentru care se eliberează documentul respectiv va fi descris în acesta întocmai, folosindu-se de elementele indicate în actul de proprietate, care poate fi un contract de vânzare – cumpărare sau un certificat de moştenitor.

Comodatarul, cel care primeşte în folosinţă imobilul respectiv, se obligă să respecte anumite reguli şi condiţii:

 • să conserve şi să păzească locuinţa sau spaţiul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar;
  să se folosească de spaţiul respectiv numai potrivit destinaţiei determinate prin natura lui sau prin acordul părţilor;
 • să nu permită unui terţ să folosească bunul imobil fără aprobarea prealabilă a comodantului;
 • să suporte cheltuielile necesare folosinţei şi întreţinerii spaţiului, neavând dreptul să ceară restituirea lor;
 • să predea spaţiul la expirarea termenului stabilit prin contract sau la cererea comodantului atunci când nu a fost stabilit un termen.