Gabriela Dinu Știri 08.06.2021 19:14

Cum ar trebui să arate un contract de arendă și ce puncte sunt obligatorii

Cum ar trebui să arate un contract de arendă și ce puncte sunt obligatorii

Pentru cei care nu ştiu, a da în arendă reprezintă a ceda pentru o perioadă prestabilită dreptul de exploatare asupra unui teren, construcţii, utilaje sau animale.

Un contract de arendă se semnează între două părţi, denumite arendator şi arendaş şi este fix acel document care reglementează înţelegerea celor două părţi asupra dreptului de folosire a bunurilor agricole.

Ce se scrie într-un contract de arendă?

Ca în orice contract, există drepturi şi obligaţii de ambele părţi. Atât arendatorul, cât şi arendaşul, trebuie să semneze cu mare atenţie contractul, care la nevoie se prelungeşte, se modifică sau se reziliază.

Conform legii care reglementează acest aspect din agricultură, arendatorul are următoarele obligaţii:

 • Să controleze modul în care arendașul exploatează bunul agricol arendat;
 • Să primească bunul agricol care a făcut obiectul contractului de arendă;
 • Să acționeze împreună cu arendașul terții care tulbură exploatarea normală a bunului arendat.

Pe lângă drepturi, acesta are, desigur, şi o sumedenie de obligaţii:

 • Să îi asigure arendașului folosința bunului dat în arendă;
 • Să îi predea arendașului bunul agricol în stare corespunzătoare întrebuințării sale;
 • Să mențină bunul pe care urmează să îl arendeze în stare de folosință;
 • Să asigure folosința utilă și pașnică a bunului agricol;
 • Să ofere garanții arendașului contra evicțiunii parțiale sau totale, precum și în cazul viciilor ascunse ale bunului agricol arendat;
 • Să nu ia măsuri în legătură cu exploatarea bunului arendat de natură să-l tulbure pe arendaș;
 • Să plătească taxele și impozitele datorate pentru terenurile arendate;
 • Să îl înștiințeze în scris pe arendaș cu privire la intenția sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puțin un an înainte de expirarea contractului prezent;
 • Să primească, în momentul încetării contractului, bunul arendat care a făcut obiectul acestuia.

Nici arendaşul nu este exclus din seria drepturilor şi obligaţiilor. Nu oricine poate fi arendaş, căci funcţionarii publici sau cei care sunt salariaţi în structurile de conducere administratibă ale regiilor autonome sau cei care lucrează în instituţiile de cercetare agricolă nu au voie să îndeplinească acest rol.

Arendaşul are dreptul de a folosi bunul arendat doar în scopuri agricole şi totdată poate fi exonerat de plata arendei înc azuri de forţă majore. Are mai multe obligaţii:

 • Să primească bunul agricol arendat la termen și în condițiile stabilite de contract;
 • Să plătească arenda la timp și conform prevederilor contractului;
 • Să manifeste prudență și diligență în folosirea bunului luat în arendă;
 • Să înregistreze contractul de arendă în lipsa unor prevederi care să stipuleze contrariul;
 • Să suporte cheltuielile aferente încheierii contractului;
 • Să asigure bunurile agricole pentru riscul pierderii recoltei sau al pieirii animalelor din cauza unor calamități naturale;
 • Să mențină potențialul productiv al bunului arendat și să nu-l degradeze;
 • Să restituie bunul agricol la încheierea contractului de arendă în starea în care l-a primit de la arendator;
 • Să execute toate obligațiile contractuale;

Pentru cine are nevoie de un formular tip de contract de arendă, ei bine, trebuie doar să acceseze acest link şi pot descărca în format PDF un model ce poate fi completat ulterior după necesitate →  MODEL-Contract-de-arenda