Gabriela Dinu Știri 22.06.2022 11:20

Barem Logică Bacalaureat 2022. Cum se rezolvau subiectele

Barem Logică Bacalaureat 2022. Cum se rezolvau subiectele

Baremul de la proba de Logică a examenului de Bacalaureat 2022 va fi disponibil în cel mai scurt timp pe Ştiri Directe, după ce edu.ro îl va publica. Este ultima probă pentru elevii care susţin examenul maturităţii în această sesiune, excepţie făcând cei de o altă naţionalitate, care mai dau mâine examenul de la Limba maternă.

Începând cu ora 7:30, aceştia s-au prezentat la sălile unde au fost repartizaţi, având asupra lor doar cartea de identitate, care trebuie să stea obligatoriu la marginea băncii pe tot parcursul examenului, precum şi un pix sau stilou cu cerneală albastră.

Cum se rezolvau subiectele la examenul de Logică de la Bacalaureat 2022: barem complet oferit de edu.ro

Baremul de corectare la examenul de Logică poate fi accesat AICI, începând cu ora 15:00.

Orice altă culoare pe foaia de examen se consideră tentativă de fraudă şi candidatul este eliminat automat din examen. La fel se întâmplă şi în cazul celor care scriu îngroşat sau lasă pe foaie caractere care ar putea fi considerate semne.

Pentru examenul de astăzi, de la Logică, elevii au trebuit să îşi dovedească anumite competenţe, ce au fost consemnate în programa de BAC pentru această specializare, întocmită de edu.ro. Le amintim:

  • Utilizarea adecvată a conceptelor, operaţiilor şi instrumentelor specifice logicii în argumentare;
  • Transpunerea unui enunţ din limbaj natural în limbaj formal şi din limbaj formal în limbaj natural;
  • Construirea unor argumente în vederea susţinerii unui punct de vedere sau a unei soluţii propuse
    pentru rezolvarea unor situaţii – problemă;
  • Utilizarea unor raţionamente adecvate în luarea deciziilor;
  • Analizarea structurii şi/sau corectitudinii formelor şi operaţiilor logice.

Citeşte şi:

Barem Bacalaureat 2022, la Istorie. Cum se rezolvau subiectele
Barem Bacalaureat 2022, la Matematică. Cum se rezolvau exercițiile și problemele la BAC 2022
Barem Bacalaureat 2022, la Limba şi literatura română. Ce trebuia să scrii pentru nota 10 BAC

Totodată, aceştia au trebuit să îşi dovedească priceperea în Societate, comunicare şi argumentare, prin analiza logică a argumentelor în termeni, raţionamente şi definirea şi clasificarea lor. În acelaşi timp, au fost nevoiţi să facă argumentare de tip deductiv, adică argumente/raţionamente imediate cu propoziţii categorice (conversiunea şi obversiunea); silogismul (caracterizare generală, figuri şi moduri silogistice, verificarea validităţii prin metoda diagramelor Venn); demonstraţia şi Nedeductivă: inducţia completă; inducţia incompletă.