Gabriela Dinu Știri 05.01.2023 23:14

Ajutor de deces: câți bani se dau de la stat pentru înmormântare

Ajutor de deces: câți bani se dau de la stat pentru înmormântare

Ajutorul de deces pentru familia care îşi înmormântează ruda trecută în nefiinţă s-a majorat în anul precedent. În anul curent, suma care se oferă în funcţie de încadrare, este mai mare decât ce se oferea anul trecut pe vremea aceasta, totul s-a schimbat odată cu publicarea legii bugetului asigurărilor de stat.

În anul curent, primesc ajutor de înmormântare următoarele persoane: asiguraţii sau pensionarii (5429 lei, cu 266 lei în plus faţă de 2020), membrul de familie al asiguratului / pensionarului (cu 133 lei în plus, adică 2.715 lei). Banii proveniţi din ajutorul de deces se vor încasa de la Casa de Pensii, indiferent dacă decedatul era sau nu pensionar. Până în 2017, Casa de Pensii oferea banii doar rudelor pensionarilor.

Acte necesare pentru dosarul de ajutor de deces

Atunci când o rudă moare şi sunteţi nevoiţi să realizaţi dosarul pentru a primi ajutorul de înmormântare, aveţi nevoie să depuneţi următoarele documente:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original și copie);
  • act de identitate al solicitantului (original și copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
  • dovadă că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boală care l-a făcut inapt și dată ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverință care să certifice că, la dată decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urmă o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).

Trebuie să reţineţi faptul că reprezentanţii CNPP (Casa Naţională de Pensii Publice) va oferi banii din ajutorul de înmormântare următoarelor persoane: fie asiguratului, fie pensionarului, ori unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar în momentul în care a decedat.

Astfel, suma se va achita unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau orice persoană care dovedeşte că a supportat cheltuielile de deces, dacă persoanele menţionate mai sus nu au depus deja o cerere.