Gabriela Dinu Știri 10.10.2022 06:55

Acte si documente necesare pentru ajutorul de incalzire

Acte si documente necesare pentru ajutorul de incalzire

Ajutorul de încălzire reprezintă o sumă de bani prin care românii sunt asistaţi de către statul românilor în vederea achitării cheltuielilor pe timp de toamnă – iarnă.

Acesta se acordă doar după ce românii dovedesc întrunirea anumitor condiţii, prin realizarea unui dosar care trebuie să conţină mai multe documente.

Ce trebuie să conţină dosarul pentru ajutorul de încălzire

În continuare, vă vom prezenta tot ce trebuie să deţineţi pentru a beneficia de ajutorul de încălzire atât în 2022, cât şi în 2023.

Lista completă de acte pentru ajutorul de încălzire:

 • copie după contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
 • factură de gaze recentă (din ultimele luni ale anului 2021);
 • actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
 • adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință daca salariatul primește da/ nu bonuri valorice și care este valoarea acestora;
 • cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;
 • adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);
 • adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
 • decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
 • adeverinta de la administrator din care să rezulte nominal toate persoanele care locuiesc la adresa respectiva
 • certificat de rol fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Pitesti, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei
 • adeverinţa de rol agricol ( pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).

Totodată, dacă aveţi pe numele vostru un autoturism sau mai multe, ori o motocicletă, este obligatoriu să prezentaţi cartea de identitate a acestuia.

Odată ce veţi prezenta toată această documentaţie, statul român vă va oferi ajutorul de energie termică.