Gabriela Dinu Știri 31.03.2022 13:34

Acte necesare pentru o procură la notar. Cât timp este valabilă și cât costă

Acte necesare pentru o procură la notar. Cât timp este valabilă și cât costă

Procedurile notariale pot părea o adevărată corvoadă pentru mulţi, însă în ultima perioadă modalitatea de obţinere a actelor a fost simplificată considerabil. În continuare, vom afla care sunt actele necesare pentru obţinerea unei procuri de la un notar, ce preţuri implică şi care este perioada ei de valabilitate.

Procura notarială este în esenţă o împuternicire prin care una dintre cele două părţi implicate, mandatul, a delegat pe cineva să acţioneze în numele său.

Care sunt actele de care ai nevoie că să îţi scoţi procură de la notar?

Procedura aceasta este utilă pentru încheierea actelor juridice, ridicarea documentelor şi se realizează în special de către persoanele juridice. Există o multitudine de procuri notariale care se pot obţine, după cum urmează:

 • Administrare imobil
 • Administrare societate
 • Cumpărare imobil
 • Dezbatere succesiune
 • Divorț în instanță
 •  Divorț notarial
 •  Eliberare pașaport minor
 •  Folosire autoturism
 •  Ieșire din țară minor
 •  Înmatriculare auto
 •  Judiciară
 •  Operațiuni bancare
 •  Ridicare cazier judiciar
 •  Ridicare pașaport
 •  Ridicare pensie
 •  Semnătură electronică
 •  Registrul Comerțului
 •  Vânzare apartament
 •  Vânzare casă.

Pentru fiecare tip în parte există o anumită listă de documente necesare şi le exemplificăm, după cum urmează:

Procură de administrare imobil:

 • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant);
 • actul de proprietate al imobilului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
 • copie de pe actul de identitate1 al persoanei împuternicite1 să administreze imobilul (mandatar).

Preţul ei este de 30 de lei pentru primul exemplar şi 10 lei pentru fiecare exemplar suplimentar.

Procura de administrare a societăţii:

Pentru procura de administrare a unei societăţi, lista documentelor necesare este următoarea:

 • actul de identitate1 al viitorului proprietar al imobilului (mandant);
 • copie de pe actul de identitate1 al persoanei împuternicite2 să cumpere imobilul (mandatar);

Preţul ei este fix, de 95,2 lei.

Procură cumpărare imobil:

 • actul de identitate1 al viitorului proprietar al imobilului (mandant);
 • copie de pe actul de identitate1 al persoanei împuternicite2 să cumpere imobilul (mandatar);

Preţul ei este de 95,2 lei.

Dezbatere succesiune

 • actul de identitate al părții care face împuternicirea1(mandant), în original;
 • acte de stare civilă, în original;
 • certificatul de deces al defunctului, în original;
 • copia actului de identitate al părții împuternicite2(mandatar) sau datele acestuia de identificare.

Preţul este de 83,3 lei, cu TVA inclus

Divorț în instanță

 • actul de identitate al soțului care face procura (mandant);
 • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
 • certificatul de căsătorie, în original sau duplicat.

Preţul este de 83,3 lei.

Eliberare pașaport minor

 • actul de identitate al părintelui/părinţilor care fac împuternicirea (mandant), în original;
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite3 să solicite eliberarea/ridicarea paşaportului minorului (mandatar);
 • certificatul de naştere al minorului în original sau copie legalizată;

Preţul acesteia este de 59,5 lei.

Procură judiciară

 • actul de identitate al părții care face împuternicirea1 (mandant), în original;
 • copia actului de identitate al părții împuternicite2 (mandatar) sau datele acestuia de identificare;
 • datele dosarului, dacă acesta există (instanța pe rolul căreia se află, număr, obiect, termen etc.)

Preţul unei astfel de procuri este de 83,3 lei.

Operațiuni bancare

 • actul de identitate al mandantului (cel care împuternicireşte), în original;
 • datele de identificare ale mandatarului (persoana împuternicită).

Preţul procurii pentru operaţiunile bancare este ceva mai mic, de 59,5 lei.

Registrul Comerțului

 • actul de identitate al părții care face împuternicirea1 (mandant), în original;
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite2 sau datele acesteia de identificare;
 • certificatul de înregistrare al firmei.
 • La fel ca în cazul procurii anterioare, costul este de 59,5 lei.

Vânzare apartament

Pentru vânzarea unui apartament, lista de acte necesare se „complică”, însă procedura în sine nu este una costisitoare.

 • actul de identitate al proprietarului1) apartamentului (mandant);
 • copia actului de identitate al persoanei împuternicite2) 3) să vândă apartamentul (mandatar);
 • actul de proprietate al apartamentului, în original;
 • dacă există, cadastrul şi încheierea de intabulare;
 • dacă există, antecontractul de vânzare-cumpărare.

Preţul este de 95,2 lei.

Vânzare casă

 • actul de identitate1 al proprietarului2 casei (mandant);
 • copie de pe actul de identitate1 al persoanei împuternicite 3 să vândă casa (mandatar);
 • actul de proprietate al casei, în original;
 • dacă există, cadastrul şi încheierea de intabulare;
 • dacă există, antecontractul de vânzare-cumpărare.

Şi pentru acest tip de procură preţul este de 95,2 lei.