Victor Dragodan Utile 27.12.2022 09:54

Rugăciunea către sfântul Nectarie care ocrotește și apără de rele

Rugăciunea către sfântul Nectarie care ocrotește și apără de rele

Sfântul Nectarie din Eghina, prăznuit de către credincioși pe 9 noiembrie, este cunoscut pentru ajutorul pe care îl aduce femeilor și bolnavilor de cancer. Se spune că rugăciunea închinată lui face adevărate minuni, dacă este spusă cu credință.

Minunile Sfântului Nectarie

Potrivit crestinortodox.ro, Sfântul Nectarie s-a născut în 1846 în localitatea Silivria, în apropiere de Constantinopol, și a trecut la cele veşnice pe 8 noiembrie 1920, fiind înmormântat în ctitoria sa din insula Eghina.

Este cunoscut pentru minunile pe care le-a făcut în timpul vieții. Tocmai datorită acestui dar, a fost numit „Taumaturgul”, adică „Vindecătorul”. Rugăciunile sale au adus ploaie atunci când insula Eghina se confrunta cu o mare secetă, iar minunile au continuat și după ce Sfântul a trecut în neființă. Ierarhii au descoperit moaștele neatinse și plăcut mirositoare și au decis canonizarea Sfântului Nectarie pe 9 noiembrie 1961.

Minunile Sfântului Nectarie
Minunile Sfântului Nectarie

Mănăstirea sa din insula Eghina a devenit cel mai iubit loc de pelerinaj din toată Grecia. O parte din moaștele sale se găsesc și la Mănăstirea Radu Vodă, cu hramul Sfânta Treime, din Bucureşti, care îl are drept protector, din 2002, pe Sfântul Nectarie Taumaturgul. Mii de credincioși vin din toată țara vin aici pentru a se ruga la Sfântul Nectarie.

Sfântul Nectarie este considerat ocrotitorul bolnavilor de cancer și al femeilor care nu pot avea copii. Se spune că rugăciunea închinată lui este printre cele mai puternice și nu puține au fost cazurile când Sfântul Nectarie a făcut adevărate minuni în viețile celor aflați la necaz.

Citește și: Pregătește-te de vacanță! Când pică următoarele Zile Libere de la stat

Rugăciunea închintată Sfântului Nectarie

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!