Ioana Filipescu Auto 05.01.2023 23:02

Radiere auto. Cum trebuie să procedezi dacă vrei să scoți din circulație o mașină

Radiere auto. Cum trebuie să procedezi dacă vrei să scoți din circulație o mașină

Pentru unii, radierea unei mașini poate fi un proces lung și destul de complicat. În realitate, lucrurile nu sunt atât de anevoioase. Trebuie însă, să aveți toate actele necesare, pentru ca procesul să fie unul simplu. Astfel că, pentru cei care se află în această situație, iată cum trebuie să procedezi dacă vrei să scoți din circulație o mașină.

Radierea auto presupune două etape, radierea fiscală și radierea din circulație. Prima în ordinea obligativității este radierea fiscală. Iată ce trebuie să faci, în cazul în care vreți să vă scoateți mașina din circulație.

Pentru a radia un autoturism din punct de vedere fiscal, trebuie să mergi la Direcția Taxe și Impozite Locale.

 Iată lista cu actele necesare:

 • -Cartea de identitate a vehiculului – original și copie
 • -Fișa de înmatriculare – original
 • -Actul care atestă înstrăinarea autovehicului (act de vânzare-cumpărare, contract de novație sau cesiune) sau adeverință de la REMAT în cazul în care autovehiculul a fost scos din uz.
 • -Declarația pentru scoatere din evidențe a autovehiculului
 • -Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
 • -Actul de identitate al solicitantului – original și copie

Potrivit site-ului DRPCIV, acestea sunt documentele necesare radierii unui vehicul din circulaţie, la cerere, în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea acestuia în circulaţie:

 • -Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 • -Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;
 • -Certificatul de radiere – 3 exemplare;
 • -Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
 • -Cererea solicitantului;
 • -Dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
 • -Certificatul de înmatriculare – original;
 • -Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie . De asemenea, este nevoie de împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

Cum se realizează radierea auto la mașinile furate

 • – actul de identitate al solicitantului în original și copie
 • – cartea de identitate a vehicului, în original și copie
 • – fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală completată și semnată de proprietar
 • – documentul emis de poliție care atesta furtul vehicului original, dar și certificatul de radiere în 3 exemplare.
 • – cerere de radiere completată și semnată/ștampilată de proprietar
 • – certificat de înmatriculare în copie și original

Acte necesare pentru radierea auto dacă mașina ajunge la REMAT

 • – actul de identitate al solicitantului în original și copie
 • – certificatul de radiere în 3 exemplare
 • – cartea de identitate a vehicului, în original și copie
 • – fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală completată și semnata de proprietar
 • – cererea de radiere completată și semnată/ștampilată de proprietar
 • – certificat de înmatriculare în copie și original
 • – plăcuțele cu numerele de înmatriculare