Gabriela Dinu Știri 21.04.2022 09:36

Model de antecontract pentru vânzarea-cumpărea unui apartament. Ce clauze există și ce taxe trebuie să plătești

Model de antecontract pentru vânzarea-cumpărea unui apartament. Ce clauze există și ce taxe trebuie să plătești

Atunci când îţi cumperi un apartament, până se semnează contractul propriu-zis, cele două părţi se întâlnesc şi redactează un ante-contract pe care îl semnează.

Se mai numeşte şi promisiune de vânzare-cumpărare sau, mai simplu, precontract. Acesta se încheie la notar şi proprietarul imobilului care se vrea a fi vândut se obligă prin acesta să îl vândă celeilalte persoane în viitor.

Cum se semnează un ante-contract de vânzare-cumpărare a unui apartament?

Acest act poate fi încheiat la orice notar public de pe teritoriul României, indiferent de domiciliul persoanelor care sunt trecute în contract. Preţul unui astfel de contract este de 240 de lei, asta în cazul în care avansul este sub suma de 4100 de euro. Dacă avansul este mai mare de atât, atunci suma creşte, şi puteţi calcula aici.

Atunci când vă prezentaţi la notar pentru a parafa un precontract, aveţi nevoie de următoarele documente:

  • acte de identitate părţi1) 2);
  • acte de proprietate – contract de vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească, titlu de proprietate, certificat de moştenitor3) 4) 5) etc.;
  • pentru imobilele înscrise în cartea funciară: documentaţia cadastrală (fişa bunului imobil, plan de amplasament, plan releveu, încheiere de intabulare etc.);
  • extras de carte funciară pentru informare.

Care sunt clauzele care apar într-un precontract al unui apartament?

Pentru cei care nu ştiu ce clauze implică un astfel de contract, ei bine antecontractul îmbracă forma juridică a unei promisiuni de ambele părţi de vânzare – cumpărare. Promitentul proprietar se obligă faţă de cealaltă persoană să îi vândă un anumit bun al său, în cazul de faţă, un apartament, iar toate acestea se pun în aplicare în faţa unui notar public.

Descarca_de_aici_precontract_model_antecontract_vanzare_cumparare

În precontract se mai pot stipula şi alte clauze şi obligaţii precum intervalul de timp agreat de ambele părţi pentru obţinerea certificatului de urbanism, decontaminarea terenului, obţinerea unei dovezi că imobilul nu face parte din lista acelora protejate ca fiind monumente şi altele.

Se foloseşte moneda euro în principal, dar în funcţie de legislaţia în vigoare se poate trece la RON, plus TVS. Mai există şi posibilitatea ca cele două părţi să convină pentru cursul de schimb EURO – RON care se practică la Banca Naţională a României.