Cazacu Dana Actualitate 21.12.2021 04:39

Decizie definitivă. Mașinile cu volan pe dreapta nu se mai pot înmatricula în România

Decizie definitivă. Mașinile cu volan pe dreapta nu se mai pot înmatricula în România

Începând cu 1 ianuarie 2020, vehiculele cu volan pe dreapta, provenite din Regatul Unit al Marii Britanii, nu vor mai putea fi înmatriculate în România, excepție făcând perioada de tranziție între UK și Uniunea Europeană, în contexul Brexit, după cum transmite Registrul Auto Român, într-un comunicat.

Decizie definitivă. Mașinile cu volan pe dreapta nu se mai pot înmatricula în România

„Dat fiind interesul public ridicat pentru situaţia autovehiculelor care provin din UK, în contextul Brexit, precizăm şi cu această ocazie că până la data de 31 decembrie 2020 este în vigoare o perioadă de tranziţie stabilită ca urmare a Acordului de retragere, dar care poate fi prelungită. În consecinţă, până la 31.12.2020 se acceptă, în aceleaşi condiţii, omologările UE emise de UK, adică şi autovehiculele cu volan pe partea dreaptă care provin din UK vor putea primi CIV, dacă respectă celelalte condiţii aplicabile.

Interiorul unei mașini cu volan pe dreapta.
Decizie definitivă. Mașinile cu volan pe dreapta nu se mai pot înmatricula în România.

De la 1 ianuarie 2021, dar numai dacă perioada de tranziţie dintre UK şi Uniunea Europeană nu va fi prelungită, omologarea emisă de Regatul Unit nu va mai fi valabilă în România, iar vehiculele cu volan pe dreapta provenite din UK vor fi tratate asemenea oricărui alt vehicul care provine dintr-un stat terţ din afara UE şi nu vor mai primi CIV, deci nu vor mai putea fi înmatriculate în România. În ceea ce priveşte autovehiculele echipate cu postul de conducere pe partea dreaptă şi care sunt deja înmatriculate în România, menţionăm că nu există în acest moment nicio altă prevedere legislativă care să oblige la modificarea poziţiei postului de conducere pe partea stângă”, precizează sursa citată.

În ce mod autovehiculele cu volan pe dreapta pot fi introduse în țară

Autovehiculele cu volan pe dreapta introduse individual în țară pot primi CIV, conform Reglementărilor RNTR 7, aprobate prin OMTCT nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare. În capitolul IV, secțiunea ”Sistemul de Direcție” se punctează următoarele:

„Postul de conducere trebuie să fie situat pe partea stângă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului. Sunt exceptate autovehiculele speciale utilizate în serviciile publice comunitare (curăţenie stradală), precum şi autovehiculele care au fost înmatriculate ultima dată într-un alt stat membru al UE şi care nu au suferit modificări în raport cu configuraţia de înmatriculare iniţială. Pentru acestea din urmă, în cazul autovehiculelor din categoriile M2 şi M3, uşile de serviciu vor fi amplasate pe partea dreaptă, în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului”, după cum relatează agerpres.ro.

Obligativitățile proprietarilor de mașini cu volan de dreapta

RNTR 7, obligă proprietarii de mașini cu volan pe partea dreaptă, la:

  • înlocuirea farurilor originale cu unele care emit un fascicul luminos asimetric, care să fie orientat spre partea dreaptă a drumului.
  • omologarea individuală a autovehiculelor cu volan pe partea dreaptă, care au suferit modificări constructive:

„Omologarea autovehiculelor echipate cu postul de conducere pe partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al vehiculului şi care au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menţionate în CIV se acordă numai dacă postul de conducere se schimbă pe partea stângă în raport cu planul median longitudinal al vehiculului”.

Precizări RAR

Rar atrage atenția asupra faptului că, dacă un autovehicul a suferit modificări constructive, va putea fi reomologat doar dacă volanu a fost mutat pe partea stângă.

Rar acționează doar în cadru legal care este disponibil în acest moment și nu aplică măsuri care nu respectă regulile interne ale UE.

„Pentru clarificarea poziţiei naţionale cu privire la acest subiect, trebuie precizat că legislaţia din România transpune şi pune în aplicare legislaţia UE în domeniu, legislaţie care nu permite introducerea de interdicţii de natură tehnică referitoare la autovehiculele echipate cu volan pe partea dreaptă. Comisia Europeană consideră că introducerea interdicţiei de înmatriculare a unor astfel de autovehicule constituie o barieră pentru libera circulaţie a mărfurilor, fiind o măsură disproporţionată în raport cu obiectivul public de asigurare a siguranţei rutiere şi protecţiei sănătăţii şi vieţii cetăţenilor UE.

În acest sens, trebuie avut în vedere faptul că există deja două hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cu privire la cauzele C-639/11 (Comisia Europeană împotriva Poloniei) şi C-61/12 (Comisia Europeană împotriva Lituaniei), prin care Curtea de Justiţie a constatat că statele respective, care aveau restricţii naţionale privind înmatricularea autovehiculelor cu volan pe partea dreaptă, nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin, prin nerespectarea prevederilor legislaţiei UE aplicabile. S-a considerat că introducerea interdicţiei de înmatriculare a unor astfel de autovehicule este contrară regulilor UE privind libera circulaţie a mărfurilor (art. 34 din Tratatul de Funcţionare a UE) şi reprezintă o încălcare a legislaţiei UE de omologare (de exemplu Directiva cadru 2007/46/CE), fiind o măsură disproporţionată în raport cu obiectivul public de asigurare a siguranţei rutiere şi protecţiei sănătăţii şi vieţii cetăţenilor din UE”, subliniază RAR.

Completările RAR

Nu se poate avea în vedere, la momentul actual, introducerea unei restricții privind omologarea și/sau eliberarea cărții de identitate pentru autovehiculele echipate cu volan pe partea dreaptă. Acesta fapt ar duce la introducerea unei proceduri de ”infringement” din partea Comisiei Europene. Curtea de Justiție a UE s-a pronunțat deja în favoarea statelor membre care aveau astfel de restricții.