Gabriela Dinu Știri 22.02.2022 09:50

Cum poți ajunge vameș sau polițist de frontieră. În ce constau examenele și cum te înscrii

Cum poți ajunge vameș sau polițist de frontieră. În ce constau examenele și cum te înscrii

Poliţia de Frontieră face angajări şi nu ai nevoie de prea multe calificări pentru a obţine un post de vameş la una dintre graniţele României.

Primul pas pe care candidaţii îl au de făcut este acela de a obţine diploma de Bacalaureat, apoi să se înscrie la concursurile de admitere care sunt organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale MAI şi MApN.

Cum să te angajezi vameş, la Poliţia de Frontieră?

În prezent, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sunt scoase la concurs 232 locuri de poliţist de frontieră, specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept.

Cifrele de şcolarizare sunt, după cum urmează:

 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie: curs de zi – 70 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
 • la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea DREPT- sesiunea de admitere iulie – 115 locuri, din care 12 locuri sunt pentru Poliția de Frontieră.
 • la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, curs de zi: 150 locuri dintre care 3 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi.

Ce examene dau candidaţii pentru un job la Poliţia de Frontieră?

Mai mult, Poliţia de Frontieră a anunţat că recrutează studenţi pentru universităţile sale, după cum urmează:

 • la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, învăţământ de zi, 6 locuri;
 • la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, învăţământ de zi, 17 locuri;
 • la Academia Tehnică Militară, învăţământ de zi, 36 locuri;
 • la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, învăţământ de zi, 16 locuri
 • la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, învăţământ de zi, 10 locuri;
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 62 locuri.
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, învăţământ postliceal, învăţământ de zi, 46 locuri
 • la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, învăţământ postliceal, 21

Probele pe care candidaţii trebuie să le treacă încep cu vizita medicală, după care sunt verificate aptitudinile fizice ale candidaţilor. Aceste probe sunt cu caracter eliminatoriu, la fel cum sunt şi cele de verificare a cunoştinţelor. În cazul acestora, bibiliografia este disponibilă pe www.politiadefrontiera.ro şi trebuie verificată cu atenţie, căci cerinţele sepot schimba de la un al la altul. Disciplinele de concurs sunt Istorieş Limba Română, Limbă Străină (la alegere).

Condiţii de înscriere la concursul de admitere pentru postul de vameş:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.