Gabriela Dinu Știri 03.11.2022 08:32

Ce drepturi au copii veteranilor de război în România

Ce drepturi au copii veteranilor de război în România

Copiii sau soţii veteranilor de război din România pot primi bani de la stat, dacă realizează un dosar cu acte care să dovedească acest lucru. Legea nr 130 din 15 iulie 2020 reglementează acest fapt, iar urmaşii celor care au fost deţinuţi politici sau care au fost prizonieri de război pot cere acordarea unei indemnizaţii lunare.

Această indemnizaţie poate fi de 350, 500 sau chiar 700 de lei, în funcţie de categoria din care face parte, conform legii. Aceşti bani se vor acorda numai după ce AJPIS vor verifica dosarul depus, din care nu trebuie să lipsească actele care atestă calitatea de urmaş al unui fost prizonier de război.

Cum poţi ajunge să beneficiezi de pensie de urmaş, în România

Vorbim aici despre o adeverinţă oficială, care poate fi eliberată dacă mergeţi la unitatea militară din Piteşti, la Depozitul Central de Arhivă, din strada Aleea Poarta Eroilor, cu numărul 4. Solicitantul poate depune şi online actele următoare:

 • Act de identitate;
 • Declarație pe propria răspundere
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie( în cazul fiicei care și-a schimbat numele);
 • Extras de cont (dacă se plătește în cont);
 • Acte doveditoare în cazul solicitanților care au calitatea de persecutat politic (Hotărâre Comisie pentru aplicarea
 • Decretul – Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat politic, Talon indemnizație, s.a.).
 • Procură specială (în cazul depunerii prin mandatar) – numai pentru solicitanții care domiciliază în străinătate.

Iar pensia de urmaş va fi primită de copilul sau soţia unui cetăţean român, care a avut parte de persecuţii în timpul războiului, după cum urmează:

 • a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
 • a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
 • a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;
 • a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
 • a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
 • a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea.
 • este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;