Gabriela Dinu Știri 16.01.2023 19:33

Câte tipuri de paşapoarte există în România

Câte tipuri de paşapoarte există în România

Paşaportul este acel act de identitate de tip internaţional, care este folosit în afara graniţelor României, cu scopul de a putea intra sau ieşi dintr-o ţară în alta. Totodată, paşaportul îi conferă drept de asistenţă şi protecţie unui cetăţean român, din partea ambasadelor române.

Acestea sunt eliberate de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Seviciul Public Comunitar de Paşapoarte. Paşapoartele conţin mai multe informaţii, precum fotografia titularului, codul ţării, numărul de paşaport, codul numeric personal, numele şi prenumele, naţionalitatea, data naşterii, sexul, locul naşterii, data emiterii şi data expirării, autoritatea emitentă şi semnătura deţinătorului.

Ce tipuri de paşaport există în România

Atunci când vreţi să vă faceţi un paşaport, trebuie să vă prezentaţi având cartea de identitate în original, paşaportul anterior, în cazul în care acesta există, precum şi documentul sau chitaţa care atestă dovada plăţii taxei pentru eliberarea unui paşaport.

Există mai multe tipuri de paşapoarte româneşti, precum:

  • paşaportul diplomatic;
  • paşaportul de serviciu;
  • paşaportul simplu (biometric), cel care are o valabilitate de 10 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani, 5 ani pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani, şi este valabil 3 ani în cazul copiilor care încă nu au împlinit 12 ani.

Povestea actelor necesare pentru eliberarea unui paşaport se modifică atunci când vorbim despre copii cu vârsta de până la 14 ani, căci în cazul lor veţi avea nevoie de mai multe documente decât în cazul unui adult:

  • certificatul de naştere al copilului, în original;
  • actele de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, în original;
  • dovada achitării taxelor pentru paşaport, completate pe numele minorului, în original;
  • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte, aceasta trebuie însoţită și de o procură de împuternicire din partea celuilalt părinte sau alte acte, după caz.

Taxele pentru paaşport se pot plăti online, pe Ghişeul.ro sau la casieriile CEC Bank, iar preţurile sunt următoarele:

  • paşaport simplu – 258 lei (pentru persoanele de peste 12 ani, 234 lei pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani)
  • paşaport simplu temporar – în cazul acestuia, există o taxă unică, în valoare de 96 de lei, indiferent de vârsta persoanei care îşi face paşaportul