Gabriela Dinu Știri 09.06.2021 19:31

Angajări STB. Unde se depune CV-ul, ce salarii există și care este procesul complet de angajare

Angajări STB. Unde se depune CV-ul, ce salarii există și care este procesul complet de angajare

STB organizează deseori concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în organizaţie. Procesul de angajare la Societatea de Transport Bucureşti începe prin anunţul de concurs, la care se înscriu doritorii.

În funcţie de job, cerinţele sunt anunţate pe site-ul stbsa/angajari, iar de cele mai multe ori sunt solicitaţi absolvenţi ai programelor universitare de licenţă, cunoştinţe de operare PC, o anumită categorie de permis de conducere (în funcţie de postul scos la concurs).

Cum se fac angajările la STB şi unde îţi poţi depune un CV?

Concursul pentru orice post la STB constă în mai multe probe, printre care şi un examen scris:

 • Selecţia dosarelor de concurs;
 • Proba scrisă (2 ore);
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu sau ;
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • În caz de egalitate de puncte, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii.

Atunci când se înscriu la concursul organizat de STB, angajaţii trebuie să îşi facă un dosar care va conţine următoarele. Reţineţi, avem în faţă un exemplu de concurs pentru un post de inginer iar criteriile diferă în funcţie de post:

 • Copie act identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/ calificări;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente (adeverințe) care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
 • Cerere de înscriere la concurs.

Toate documentele care se depun la dosar sub formă de copie trebuie să fie însoţite de documentele originale sau, după caz, legalizate la notar cu menţiunea în conformitate cu originalul.

Salariul este între 4300 şi 5500 de lei, la care se adaugă şi sporul de vechime în muncă ce se încadrează în 7%-32% din salariul de încadrare negociat, precum şi tichete de masă şi alte bonusuri.

Concursul se ţine la biroul ITP-ITAC din bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3, clădirea Centrul de Excelență pentru Pregătirea Forței de Muncă, etajul 2, camera 36, Bucureşti.