Ionuț Nițulescu Utile 29.12.2022 16:56

Acte necesare pentru schimbarea buletinului. Vezi lista completă de documente

Acte necesare pentru schimbarea buletinului. Vezi lista completă de documente

Buletinul este un act de identitate emis pe teritoriul României oricărui cetățean care a împlinit vârsta de 14 ani. Documentele necesare privind schimbarea buletinului nu sunt foarte multe, dar diferă puțin în funcție de motiv.

Nu mai locuiești la aceeași adresă, ți-ai schimbat numele, ți-a expirat buletinul sau l-ai pierdut, pentru oricare din acestea trebuie să știi care sunt actele de care ai nevoie pentru schimbarea actului de identitate.

Acte necesare în cazul schimbării domiciliului:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • Actul de identitate anterior (și cartea de alegător dacă este cazul);
 • Certificatele de naștere și de căsătorie, dacă este cazul (original și copie);
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (original și copie);
 • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie) Certificatul deces al soțului / soției decedat, dacă este cazul (original și copie);
 • Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, dacă este cazul (original și copie);
 • Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu (original și copie);
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

Dacă solicitantul noii cărți de identitate nu este proprietarul imobilului, este nevoie de declarația scrisă a celui care-l găzduiește. Așadar, acesta trebuie să fie prezent în fața lucrătorului de evidență a persoanelor cu propria carte de identitate asupra sa sau să existe o procură în acest sens.

Citește și: Depunere Declarație Unică online urmând acești pași simpli

Acte necesare pentru schimbarea unui buletin expirat

Potrivit legii, cei cărora le expiră buletinul sunt obligați să se prezinte, cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, pentru a solicita un nou act de identitate, iar actele necesare emiterea celui nou sunt următoarele:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
 • Certificatul de naștere, original și copie;
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

*În cazul furtului cărții de identitate, pe lângă celelalte acte necesare pentru schimbarea buletinului, este nevoie și de dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul.

Ce termen de valabilitate are buletinul

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este diferit, după cum urmează:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;
 • nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Eliberarea cărții de identitate se realizează în următoarele situații:

 • împlinirea vârstei de 14 ani
 • pierderea, distrugerea, furtul, deteriorarea, anului
 • expirarea termenului de valabilitate
 • preschimbarea la cerere
 • schimbarea adresei de domicișiu
 • modificarea datelor de stare civilă prin:
  – căsătorie, divoț, adopție, stabilirea filiației
  – scgimbarea numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă
  – rectificarea actului de naștere sau de căsătorie
  – schimbarea sexului, în condițiile legii
 • alte modificări referitoare la:
  – atribuirea unui nou CNP
  – buletinul din BI nu mai corespunde cu fizionomia titularului
  – schimbarea denumirii sau rangului unor localități sau străzi, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înființarea unor localități sau străzi
  – expirarea, revocarea interdicției titularului de a se afla în anumite localități