Gabriela Dinu Știri 11.11.2021 18:26

Tabel vârstă pensionare anticipată la femei. Când te poți pensiona și câți bani poți lua

Tabel vârstă pensionare anticipată la femei. Când te poți pensiona și câți bani poți lua

Femeile se pot pensiona anticipat de la o anumită vârstă, doar dacă dispun de o serie de documente necesare pentru înscrierea la pensie anticipată.

Pentru realizarea acestui dosar, au nevoie de o cerere pentru înscrierea la pensia anticipată, contractul de muncă în original şi copie, carnet de muncă pentru membrii CAP în original şi copie, la fel şi carnetul de asigurări sociale pentru agricultori.

Ce documente sunt necesare pentru pensionarea anticipată la femei?

Şi lista continuă cu alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată, buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie, diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi, dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate.

Pe lângă toate acestea, femeile care vor să se pensioneze anticipat mai au nevoie şi de:

  • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
  • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original;
  • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
  • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Citeşte şi:

Ai lucrat un an în străinătate, primești o pensie uriașă
Ce pensie are „generalul de carton“ Ilie Năstase. A arătat talonul de pensie în direct

  • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
  • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Tabelul complet de pensionare anticipată la femei se regăseşte aici şi poate fi descărcat şi consultat oricând doriţi şi aveţi nelămuriri pe această temă.

Cea care reglementează vârsta de pensionare anticipată la femei este anexa cu numărul 5 de la Legea nr 263 pe 2010, privind sistemul unitar de pensii publice.