Ioana Filipescu Știri 07.04.2023 22:07

Succesiunea dupa decesul unui parinte. Ce acte sunt necesare

Succesiunea dupa decesul unui parinte. Ce acte sunt necesare

Înainte de a vă prezenta actele necesare succesiunii, trebuie să știți câteva detalii despre ce înseamnă, de fapt, succesiune. Așadar, succesiunea este o formalitate specifică în cazurile de deces care presupune împărțirea bunurilor între toți moștenitorii. Codul civil menționează ordinea în care se realizează succesiunea între moștenitorii legitimi.

Moștenitorii sunt copiii naturali și soțul sau soția decedatului. În egală măsură, copilul nenăscut este și el considerat moștenitor. În cazul în care lipsesc moștenitori legitimi / testamentari sau naturali, bunurile persoanei decedate sunt moștenite de către soț sau soție.

Mai trebuie știut că moștenitorii care au același grad de rudenie primesc părți egale din moștenire.

Iar în cazul în care persoana care a trecut în neființă nu are pe nimeni care sa-i moștenească bunurile, atunci toate vor trece, automat, în proprietatea statului.

Succesiunea după decesul unui părinte. Ce acte sunt necesare

Vă prezentăm, acum, actele necesare pentru deschiderea procedurii de succesiune. Acestea trebuie să fie, neapărat, în original.

 • Certificatul de deces
 • Actele de identitate ale tuturor moștenitorilor
 • Certificatele de naștere și de căsătorie ale moștenitorilor
 • Hotărârile judecătorești sau certificatele de divorț ale moștenitorilor, acolo unde este cazul
 • Certificatul de naștere și de căsătorie al soțului în viață/certificatul de deces al soțului/sentința ori certificatul de divorț, acolo unde este cazul
 • Adeverința de schimbare a numelui pe cale administrativă, acolo unde este cazul
 • Declarațiile de opțiune succesorală, după caz.Testamentul, dacă acesta există
 • Procura în formă autentică a persoanelor împuternicite să îi reprezinte pe moștenitori la succesiune, dacă aceștia nu pot fi prezenți în persoană

Acte necesare succesiunii pentru a face dovada proprietății bunurilor rămase

Iar pentru a face dovada proprietății bunurilor ce au aparținut persoanei decedate și care intră în masa succesorală, trebuie prezentate următoarele documente, la fel, în original:

 • Actele de proprietate: contracte de vânzare – cumpărare, contracte de donație, contracte de schimb, acte de dare în plată, certificatele de moștenitor, hotărârile judecătorești și altele, în funcție de caz
 • Certificatul de atestare fiscală în cazul bunurilor precum mașini, imobile și alte posesiuni ce intră la masa succesorală. Certificatul se eliberează de către organul fiscal competent al Primăriei din raza ultimului domiciliu al persoanei decedate sau de la locul imobilului; documentul are o valabilitate de doar 30 de zile de la data la care este eliberat
 • Documentul de intabulare, planul de amplasament și releveu în cazul imobilelor ce sunt intabulate în cartea funciară
 • Actul de concesiune al locului de veci și adeverința eliberată de către administrația cimitirului în care se află amplasat locul, dacă este cazul
 • Titlurile la ordin sau la purtător/certificate de acționar/carnetele C.E.C. și altele
 • Extrasele de cont