Ioana Filipescu Știri 12.05.2022 15:30

Formula Volumului. Care este și cum se calculează rapid și ușor

Formula Volumului. Care este și cum se calculează rapid și ușor

Mai întâi de toate, să aflăm ce este volumul! Proprietatea obiectului de a avea tridimensionalitate sau, mai simplu, volumul unui obiect este definit ca locul pe care acesta îl ocupă în spațiu. Care este formula de calcul a volumului? Cum se calculează aceasta rapid?

Orice corp care are masă are şi volum. Din punct de vedere geometric, volumul poate fi definit ca fiind locul geometric al punctelor situate în interiorul unei suprafeţe închise. Iar din punct de vedere fizic, volumuI poate fi definit ca spaţiul ocupat de materia ce alcătuieşte un corp.

Volumul este o cantitatea derivată a SI (Sistemul Internaţional de unităţi de măsură) a cărei unitate de măsură este metrul cub sau multiplii şi submultiplii acestuia.

Cum se definește metrul cub, unitatea de măsură a volumului?

Metrul cub (m3) este o unitate de măsură derivată şi coerentă a SI,  fiind  exprimat ca şi produsul dintre o unitate de măsură fundamentală şi ea însăşi – metru x metru x metru.

Volumul, cu simbolul V, se calculează folosind trei dimensiuni ale unui obiect, lungimea, lățimea și înălțimea. Volumul este unitatea de măsură a lungimii ridicată la puterea a treia.

Exemplu: V= 1m x 1m x 1m = 1 m3 (la puterea a treia)

Cum se calculează volumul pentru diferite corpuri

Pentru calculul volumului diferitelor corpuri trebuie să se țină cont de formula matematică a acestuia.

CUB

Pentru un cub, unde laturile sunt egale, volumul este egal cu latura la puterea a treia. De exemplu, la un cub laturile sunt egale, iar volumul este lungimea la puterea a treia.

V= l x l x l = l3

PARALELIPIPED DREPTUNGHIC

La un paralelipiped dreptunghic, volumul este calculat înmulțind lățimea, lungimea și înălțimea acestuia.

V= a x b x c

CILINDRU

Volumul unui cilindru a cărui rază este r și înălțime h se calculează astfel:

V = π x r2 x h, unde π este o constantă matematică a cărei valoare este raportul dintre circumferința și diametrul oricărui cerc într-un spațiu euclidian (3,14159), r este raza, iar h este înălțimea cilindrului.

CON

Volumul unul con a cărui rază este r și înălțime h se calculează astfel:

V = π x r2 x h/3

PIRAMIDĂ

Care este formula pentru calcului piramidei dreptunghice:

V = L x l x h / 3, unde L este latura mare, l este latura mică, iar h este înălțimea.

SFERĂ

Volumul unei sfere de rază r:

V = 4 x π/3 x r2