Tudosie Andrei Știri 31.01.2024 12:28

Cum se poate plăti taxa judiciara de timbru

Cum se poate plăti taxa judiciara de timbru

Taxa de timbru judiciar reprezintă o sumă de bani pe care toate persoanele fizice și juridice sunt obligate să o plătească către stat, având ca scop rezolvarea unei chestiuni juridice prin intermediul unei proceduri judiciare. Această plată se efectuează în contextul derulării unui act de justiție.

Cum se poate plăti taxa judiciara de timbru

Serviciile oferite în schimbul acestei taxe includ diverse acțiuni și cereri depuse la instanțele judecătorești, dar și solicitări adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Este important de menționat că, conform legislației, există situații în care anumite acțiuni și cereri pot beneficia de scutire de la plata taxei de timbru judiciar.

Reglementările actuale referitoare la taxele de timbru judiciar sunt stipulate în Ordonanța de urgență nr. 80 datată 26 iunie 2013. Acest act normativ a fost emis de către Guvernul României și a fost oficializat prin publicarea sa în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013, într-un demers care a condus la abrogarea Legii nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru.

Ordonanța de urgență a avut drept obiectiv ajustarea sistemului de taxare a timbrului judiciar pentru a se conforma noului cadru legal în care se desfășoară procesul civil. Acest efort de reglementare a fost întreprins în contextul modificărilor aduse legislației procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă și implementarea noilor instituții introduse de Codul civil.

Astfel, Ordonanța de urgență a reprezentat un pas semnificativ în adaptarea sistemului de taxare la evoluțiile legislative și la schimbările structurale ale sistemului juridic românesc.

Ce taxe de timbru se plătesc

Taxele de timbru judiciar reprezintă plăți efectuate în avans și sunt stabilite în mod diferențiat, având în vedere dacă obiectul acestora poate sau nu fi evaluat în bani, cu excepțiile reglementate de legislație. Obligația de plată a taxelor de timbru judiciar survine în cadrul procesului de judecată în primă instanță, dar și în situația exercitării căilor de atac, în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile legislației actuale, conform articolului 3 alineatul (1) din Ordonanța de urgență nr. 80 din 2013, timbrele judiciare pentru acțiunile și cererile ce pot fi evaluate în bani, depuse la instanțele judecătorești, sunt impuse în următorul mod:

până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;

între 501 lei și 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei;

între 5.001 lei și 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei;

între 25.001 lei și 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei;

între 50.001 lei și 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei;

peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei.

Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 2.000 lei, și cu 200 lei, dacă valoarea ei depășește 2.000 lei.

În cazul contestației la executarea silită, taxa de timbru judiciar se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată.

Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei, și cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei.

Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de 20 lei.

Pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, în cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100 lei.

Cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ: 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei.