Tudosie Andrei Știri 06.02.2024 04:36

Cum să obții extrasul de carte funciară: Procedură detaliată

Cum să obții extrasul de carte funciară: Procedură detaliată

Cartea funciară reprezintă un înscris public și oficial ce documentează în detaliu evidența imobilelor și terenurilor deținute fie de către persoane fizice, fie de către entități juridice.

Acest document cuprinde informații esențiale, printre care se numără numele proprietarului, precum și aspecte referitoare la caracteristicile imobilelor și terenurilor deținute de acesta.

Ce este cartea funciară și care este cadrul legislativ

De asemenea, în cartea funciară sunt înregistrate orice alte date relevante care determină cu precizie locul și particularitățile acestora, inclusiv informații despre vecinătăți și suprafața acestora.

În cadrul registrului funciar, se înregistrează și se documentează cu privire la parcursul juridic al unei posesiuni, cuprinzând informații despre interdicții, drepturi personale, ipoteci și orice alte litigii judiciare asociate cu o proprietate.

Aceste evidențieri includ detaliile legate de evoluția juridică a atât imobilelor, cât și terenurilor, indiferent dacă acestea sunt deținute în regim privat sau public.

Existența Registrului de Carte Funciară este reglementată de prevederile Legii 7/1996 (republicată în 2013) privind cadastrul și publicitatea imobiliară. Prin această legislație, cadastrul și cartea funciară sunt integrate într-un sistem unitar de evidență economică și juridică, având o importanță națională extinsă, acoperind toate imobilele situate pe întreg teritoriul țării.

Funcția principală a registrului constă în capacitatea sa de a identifica proprietarii sau deținătorii legali ai imobilelor, oferind o perspectivă comprehensivă asupra locației și valorii de impozitare a terenurilor și construcțiilor, indiferent dacă acestea se află în proprietate publică sau privată.

Înregistrarea proprietăților în acest registru public respectă prevederile stipulate în Ordinul 700 din 9 iulie 2014, care detaliază normele privind avizarea, recepția și înregistrarea în evidențele de cadastru și carte funciară. Fiecare unitate administrativ-teritorială dispune de un propriu registru de carte funciară.

O caracteristică esențială a acestui sistem este accesibilitatea informațiilor, deoarece orice persoană are dreptul de a solicita detalii de la Registrul Cadastral și de Carte Funciară referitoare la un anumit imobil sau teren. Aceste informații pot include numele proprietarului, statutul proprietății (privată sau publică), valoarea de impozitare sau eventualele litigii în care este implicată, cum ar fi ipoteci sau sechestre.

Cum obții extrasul de carte funciară și cât costă

Este important să înțelegi că primele două variante de extrase de carte funciară pot fi solicitate de către orice persoană, fără a fi nevoită să argumenteze în vreun fel motivul pentru care are nevoie de aceste informații. Acest aspect se datorează faptului că aceste extrase nu sunt suficiente pentru a efectua tranzacții imobiliare precum vânzări-cumpărări de proprietăți.

Cu toate acestea, aceste documente pot fi folosite în alte contexte, fără a afecta sau a modifica în niciun fel statutul proprietarilor indicați în momentul respectiv în registrele de carte funciară.

Atât extrasul de carte funciară pentru informare, cât și cel in extenso pot fi eliberate la cererea oricărei persoane fizice sau juridice, indiferent dacă aceasta este de natură publică sau privată. Acest proces este destinat celor care doresc să obțină o înțelegere precisă a situației unui anumit imobil sau teren.

Prețul pentru obținerea unui extras de informare este stabilit conform prevederilor cuprinse în Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 39/2009, care aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate acesteia.

De asemenea, acest ordin stabilește și taxa de autorizare pentru persoanele care desfășoară activități specializate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei.