Gabriela Dinu Știri 19.11.2023 12:49

Cerere de finanțare nerambursabilă „Casa Verde”: Cum să obții fonduri pentru eficiența energetică

Cerere de finanțare nerambursabilă

Programul Casa Verde îi ajută pe români să obţină finanţări nerambursabile pentru eficienţă energetică. În prezent, programul este suspendat, dar sunt şanse mari să revină şi o mulţime de firme continuă lucrările.

Casa Verde presupune montarea de panouri fotovoltaice, iar românii montează în continuare, deşi plăţile au fost suspendate pentru moment. Odată ce acesta va reintra în funcţiune, va trebui să vă faceţi un dosar pentru a beneficia de banii de la stat şi din rândurile următoare veţi afla tot ce aveţi nevoie să puneţi la dosar.

Dosarul Casa Verde conţine mai multe documente

Există un ghid de urmat în realizarea dosarului pentru a obţine finanţarea, iar acesta trebuie să conţină următoarele acte:

  • cerere de finanţare nerambursabilă, care se completează doar prin tehnoredactare computerizată şi este semnată de către solicitant, în original
  • o declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită, completată şi semnată, în original
  • o copie de pe buletinul de identitate
  • un extras de pe cartea funciară, din care să reiasă dreptul de proprietate sau coproprietate asupra imobilului unde se va realiza proiectul, în original sau o autorizaţie de construcţie, în copie logalizată la notar
  • un certificat de atestare fiscală din care să reiasă că v-aţi plătit obligaţiile la bugetul local, care trebuie să fie în termenul de valabilitate la data la care este depus dosarul, eliberat de organele publice
  • o adeverinţă în original, emisă de orice bancă comercială, pe care să fie trecut contul bancar al solicitantului
  • un plic alb, unde trebuie completat numele şi adresa completă a solicitantului, alături de textul “Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire”.

Orice document lipsă din lista de mai sus va face ca dosarul vostru să fie neeligibil, deci mare atenţie atunci când îl faceţi. Acesta poate fi depus încă din prima zi a deschiderii sesiunii, la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza judeţului sau municipiului unde solicitantul îşi are domiciliul.