Gabriela Dinu Utile 02.01.2023 03:26

Ce sunt grupurile de sunete și cum se formează acestea

Ce sunt grupurile de sunete și cum se formează acestea

Gurpurile de sunete sunt studiate prin fonetică, o parte a lingivsticii care clasifică sunetele din vorbirea lumii. Această ramură lingivistică şi anume fonetica are în componenţa sa 33 de suntete, care se clasifică apoi în funcţie de modul şi locul în care se articulează în consoane, vocale şi semivocale.

În amănunt, limba noastră are în total 7 vocale (a, e, i, o, u, î (â), ă), 4 semi-vocale ( ĕ, ĭ, ŏ, ŭ) şi 22 de consoane. Acestea din urmă se împart apoi în două categorii, consoanele surde (p, t, k, f, s, ş, č (ce, ci), k’ (che, chi), h, ţ) şi consoanele sonore (b, d, g, v, z, j, ğ (ge, gi), g’ (ghe, ghi), m, n, l, r).

Cum se formează grupurile de sunete în Limba Română

Iar grupurile de sunete au un standard dublu, ce este dat de literele care nu au valoare fonetică proprie, ele nu indică un sunet, ceea ce fac este să redea valoarea literei învecinate. De exemplu, cuvântul cioban este format din 6 litere şi 5 sunete pentru că litera i este aici una ajutătoare. În cuvântul geam avem 4 litere şi 3 sunete deoarece e-ul de aici vine în sprijinul lui g.

Există şi o regulă în cadrul grupurilor de litere „ce”, „ci”, „ge”, „gi”, care sunt urmate de o vocală în acea silabă sau la sfârşitul cuvântului, în cazul acesta literele „e” şi „i” nu vor fi notate ca sunete, ci ca litere ajutătoare.

Reguli în formarea grupurilor de sunete

În grupurile de litere „che”, „chi”, „ghe”, „ghi” care sunt urmate de vocale în aceeaşi silabă sau la sfârşitul cuvântului în aceeaşi silabă cu o vocală, literele „h” şi „i” nu vor avea rolul de a nota sunete, ci vor fi catalogate ca litere ajutătoare.

De exemplu, cuvântul ceară are 5 litere şi 4 sunete, cheamă are 6 litere şi 4 sunete, geamandură are 10 litere şi 9 sunete, gheată are 6 litere şi 4 sunete, faci, 4 litere şi 3 sunete, dungi 5 litere şi 4 sunete, mănunchi, 8 litere şi 6 sunete, dreptunghi, 10 litere şi 8 sunete. Alte exemple: cină are 4 litere şi 4 sunete, gin are 3 litere şi 3 sunete, chiparos are 8 litere şi 7 sunete, ghimbir are 7 litere şi 6 sunete.