Gabriela Dinu Știri 26.03.2023 07:46

Ce se întamplă dacă nu faci succesiunea din punct de vedere legal

Ce se întamplă dacă nu faci succesiunea din punct de vedere legal

În cazul în care are loc un deces în familie, are loc o succesiune între moştenitorii legitimi. Succesiunea este o formalitate specifică în cazul în care membrul unei familii moare şi se face pentru a fi împărţite bunurile între-un mod corect.

În cazul în care nu ar avea loc succesiunea, membrii familiei rămaşi în urma decesului nu îşi vor putea împărţi bunurile în mod legal, de aceea trebuie să urmeze această procedură. Nu vor putea vinde nimic din ceea ce moştenesc pentru că în primul rând nu vor avea documente care să ateste că ei sunt proprietarii acelor obiecte pe care doresc să le vândă.

Succesiunea este o procedură obligatorie?

În principal, cei care moştenesc bunurile unui decedat sunt copii naturali şi soţul sau soţia, inclusiv copilul care nu este născut încă va fi considerat un moştenitor. Dacă nu există un testament şi nici moştenitori legimiti, atunci toate bunurile decedatului îi vor reveni soţului sau soţiei.

Atunci când se face succesiunea se ţine cont de gradul de rudenie, iar între persoanele cu acelaşi grad, bunurile vor fi împărţite în mod egal. Nu este o procedură legală obligatorie după un deces, dar în cazul în care aceasta nu se face atunci nici membrii familiei nu vor putea dobândi bunurile decedatului.

Cine poate cere o succesiune după un deces?

Cererea de succesiune se poate face la notar şi poate fi deschisă de către oricare dintre persoanele succesibile ori de creditorii acestora, precum şi de către orice altă persoană care prin aducerea de documente va justifica un interes legitim.

Solicitarea procedurii de succesiune se va face la orice birou al unui notar şi vei avea nevoie de inclusiv doi martori din afara familiei, cu menţiunea că trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani. Aceştia nu trebuie să ştie date personale despre ddecedat şi să fie puşi la curent cu numărul moştenitorilor şi calitatea acestora în procesul succesoral.

Atunci când deschizi o succesiune, vei avea nevoie de certificatul de deces, actele de identitate ale tuturor moştenitorilor în original, hotărâri judecătoreşti sau certificatele de divorţ ale moştenitorilor, dacă este cazul, certificatul de naştere şi căsătorie al soţului, ori de deces, acolo unde este cazul. Testamentul, dacă există, trebuie adus şi el, precum şi certificatele de naştere şi de căsătorie ale moştenitorilor.