Gabriela Dinu Știri 27.02.2023 09:02

Care sunt părţile de propoziţie în Limba Română

Care sunt părţile de propoziţie în Limba Română

Pentru a vorbi şi scrie corect gramatical în limba română trebuie să ţinem cont de nişte reguli bine înrădăcinate, care se învaţă la şcoală. Pentru cei care le-au uitat deja sau pentru cei care vor să îşi verifice cunoştinţele venim cu un articol despre părţile de propoziţie din limba noastră, definiţiile lor şi modul de utilizare, pentru a le înţelege şi învăţa temeinic.

Părţile de propoziţie sunt subiectul, predicatul, atributul şi complementul. Doar prin înţelegerea lor veţi putea vorbi şi scrie corect gramatical. După ce v-aţi însuşit părţile de vorbire, despre care am discutat aici, este momentul să le trecem în revistă şi pe cele de propoziţie.

Care sunt părţile de propoziţie în Limba română?

Fiecare parte de propoziţie dintre acestea patru are scopul său bine determinat. Totodată, reţineţi că nu este obligatoriu ca toate patru să se afle într-o propoziţie pentru ca aceasta să capete sens sau să fie considerată a fi completă. Nu, nici vorbă. Şi vom detalia mai multe despre asta în rândurile care urmează.

Subiectul

Este partea principală dintr-o propoziţie, care are rolul de a arăta cine face o acţiune, care este exprimată prin intermediul unui predicat verbal. Totodată, subiectul arată şi cine suferă acţiunea pe care o exprimă un predicat verbal pasiv sau există şi cazul în care subiectul va arăta o anumită caracteristică a cuiva, prin intermediul unui nume predicativ. Ca să înţelegeţi mai bine şi să simplificăm puţin lucrurile, subiectul este acea parte principală de propoziţie despre care se spune ceva în intermediul unei expresii prin intermediul unui predicat.

Ca să identificaţi mai uşor un subiect într-o propoziţie va trebui să faceţi un lucru foarte simplu. Să puneţi întrebările cine? ce? iar cuvântul care vă va răspunde la una dintre acestea este subiectul vostru.

Există şi anumite contexte în care subiectul poate răspunde şi la alte întrebări, cum ar fi care? câţi?, dar uneori asta vă poate induce puţin în eroare, iar subiectul poate fi confundat cu o altă parte de propoziţie.

Cum identificăm subiectul într-o propoziţie?

De aceea, specialiştii din limba română spun că cea mai simplă şi sigură metodă de a identifica un subiect în interiorul unei propoziţii este să analizezi propoziţia şi să identifici cine are calitatea de autor a unei acţiuni, în cazul verbelor active sau care suferă acţiunea, în cazul verbelor pasive. Dar despre clasificarea subiectelor vom afla mai multe acum, în această mică sinteză.

În funcţie de prezenţa sau de absenţa în interiorul unei propoziţii, subiectul poate fi de două feluri, exprimat, atunci când este specificat clar în propoziţie sau neexprimat, atunci când se deduce din ea.

De câte feluri sunt subiectele?

Subiectul exprimat poate fi de mai multe feluri:

 • subiect simplu
 • subiect multiplu
 • subiect dezvoltat

Subiectul neexprimat poate fi şi el de mai multe tipuri:

 • subiect inclus
 • subiect subînţeles
 • subiect nedeterminat
 • subiect impersonal

În cadrul unei propoziţii, subiectul este exprimat prin intermediul părţilor de vorbire, care pot fi:

 • substantive (Maria a ajuns acasă. Maria este un substantiv propriu ca parte de vorbire, iar ca parte de propoziţie este un subiect, deoarece răspunde la întrebarea cine?)
 • locuţiuni substantivale (M-au copleşit amintirile, aducerile aminte. Este un subiect „aducerile aminte”, deoarece răspunde la întrebarea ce?)
 • numerale cu valoare substantivală, ce poate fi cardinal, ordinal sau colectiv, toate în cazul nominativ (A treia persoană a ajuns târziu. A treia persoană este subiectul nostru, deoarece răspunde la întrebarea cine?)
 • pronume care poate fi personal, posesiv, de întărire, demonstrativ, interogativ, relativ, nehotărât sau negativ, toate în cazul nominativ (Voi nu aţi ajuns la timp. Voi este subiectul nostru, deoarece răspunde la întrebarea cine?)
 • verbe şi locuţiuni verbale la infinitiv, gerunziu sau supin (A citi este hobby-ul meu cel mai mare. A citi este subiectul nostru, deoarece răspunde la întrebarea ce?)
 • interjecţii (Uneori se aude de jos miau-miau! Avem în faţă un subiect marcat de o interjecţie, v-aţi dat seama deja care este interjecţia despre care vorbim, deoarece este marcată clasic în propoziţie, aşa cum se procedează în cazul său, prin intermediul semnului exclamării, mai exact, mi-au-miau! şi răspunde la întrebarea ce?).

Câteva lucruri interesante despre subiect, ca parte de propoziţie

 • cel mai des caz întâlnit în propoziţii în care părţile de vorbire flexibile sunt întâlnite într-o expresie şi care au funcţia sintactică de subiect este cazul nominativ – N
 • se întâlnesc şi subiecte ce sunt exprimate de părţi de propoziţie care provin din cazurile acuzativ, dativ sau genitiv, dar acestea sunt mai rare
 • se întâmplă uneori ca în cazul propoziţiilor unde este verbul a fi şi are sensul de a exista ori de a se afla, atunci când subiectul stă după predicat, iar acesta este confundat uneori cu numele predicativ. Atenţie sporită, deci!
 • nu are un loc anume într-o propoziţie, nu este obligatoriu ca expresiile să înceapă cu un subiect. Se poate întâmpla chiar ca subiectul să nu existe propriu zis în propoziţia noastră, dar să fie dedus din context
 • nu se desparte niciodată prin virgulă. Cea mai frecventă şi urâtă greşeală din limba română este aceea de a pune virgula între un subiect şi un predicat.

Predicatul

Este o altă parte principală de propoziţie, pe lângă subiect, care are rolul de a spune ceva despre acesta. Predicatul este cel care îi atribuie o acţiune subiectului, o stare, identitate ori chiar o caracteristică sau o însuşire. Pentru a identifica mai rapid un predicat într-o propoziţie trebuie doar să puneţi întrebările ce face? cine este? ce este? cum este?

De cele mai multe ori, un cuvânt care îndeplineşte funcţia sintactică de predicat este ca parte de vorbire verb, dar poate fi exprimat şi prin altele, despre care vom detalia în rândurile care urmează.

Regula generală în a identifica un predicat este aceea de a fi foarte atent şi a observa ce se spune despre subiect. Prin intermediul acestei întrebări vei putea afla foarte uşor care sunt predicatele verbale dintr-o propoziţie, care sunt predicatele nominale sau care sunt cele interjecţionale.

De câte feluri sunt predicatele?

Vom întâlni şi cazuri în care subiectul nu este exprimat într-o propoziţie iar atunci predicatul nu va putea fi identificat prin niciuna dintre întrebările de mai sus, ci prin identificarea verbului impersonal sau copulativ.

Verbele pot avea şi ele mai multe valori, pot fi predicative, auxiliare ori semiauxiliare sau copulative.

Atunci când vrem să clasificăm predicatele o facem după partea de vorbire prin intermediul căreia sunt exprimate şi pot fi:

 • predicate verbale
 • predicate adverbiale
 • predicate interjecţionale
 • predicate nominale

Predicatele sunt exprimate într-o propoziţie prin intermediul părţilor de vorbire, care pot fi:

 • verbe la orice diateză, la modul predicativ (Ea merge la şcoală)
 • locuţiuni adverbiale ce au verbul la modul predicativ, la oricare dintre cele trei diateze (A realizat ce s-a întâmplat abia la final)
 • verb copulativ la un mod predicativ alături de un nume predicativ, ce este exprimat prin substantiv, adjectiv, numeral, pronume, verb la mod nepredicativ, adverb sau interjecţie (Mihai este interesant ca om).
  adverb
 • locuţiune adverbială predicativă
 • interjecţie predicativă

Câteva lucruri interesante despre predicat

 • de cele mai multe ori, într-o propoziţie, predicatul verbal, cel nominal şi interjecţional stau în imediata apropiere a subiectului, însă nu au un loc fix
 • NU se pune niciodată virgulă între subiecte şi predicate, ori invers
 • predicatul adverbial şi interjecţional nu se acordă niciodată cu subiectul
 • predicatul verbal se va acorda mereu cu subiectul

Atributul

Am vorbit despre părţile principale de propoziţie, adică subiectul şi predicatul, a venit rândurl celor secundare, atributul şi complementul. Vom discuta acum despre atribut, care este o parte secundară de propoziţie, ce determină fie un substantiv, fie o locuţiune substantivală, fie un înlocuitor al unui substantiv, care poate fi pronume sau numeral.

Pentru a identifica un atribut într-o propoziţie este necesar să punem întrebările care? ce fel de? al (a, ai, ale) cui? cât (câtă)? câți (câte)? al câtelea? a câta?

De câte feluri sunt atributele?

Atributele se clasifică în funcţie de partea de vorbire prin intermediul căreia este exprimat şi poate fi:

 • atribut substantival
 • atribut adjectival
 • atribut pronominal
 • atribut numeral
 • atribut verbal
 • atribut adverbial
 • atribut interjecţional

Atributul, ca parte de propoziţie, se exprimă prin intermediul părţilor de vorbire, după cum urmează:

 • prin substantiv de orice fel, gen sau număr ori grad de comparaţie, în cazurile acuzativ, dativ şi genitiv
 • adjectiv de orice fel, caz, grad de comparaţie ori număr
 • numeral de orice fel gen şi caz
 • pronume şi locuţiuni pronominale
 • verbe la toate modurile nepersonale ori locuţiuni verbale
 • adverbe cu prepoziţie sau fără, la orice grad de comparaţie, ori prin locuţiune adverbială
 • interjecţie

Câteva lucruri de ştiut despre atribut:

 • topica atributelor diferă după partea de vorbire prin care este exprimat, astfel că se poate afla înainte sau chiar după termenul pe care îl determină
 • un substantiv poate avea mai multe atribute
 • un atribut poate determina la rândul său mai multe substantive
 • atributele aşezate lângă substantivul pe care îl determină nu se despart niciodată prin virgulă
 • dacă avem în faţă un atribut explicativ, atunci acesta este izolat prin virgulă şi se întâmplă în cazurile în care determină pronume personale ori substantive proprii
 • atributele pot avea şi valori stilistice şi pot fi epitete, comparaţii ori metafore.

Complementul

Încheiem seria explicării părţilor de propoziţie cu ultima dintre acestea şi anume complementul. Acesta este o parte secundară de propoziţie, alături de atribut, care determină un verb, un adjectiv, un adverb sau o interjecţie ce îndeplineşte funcţia sintactică de predicat.

Pentru a identifica un complement în interiorul unei propoziţii, trebuie să punem întrebările pe cine? ce? cui? despre cine? despre ce? la cine? la ce? pentru cine? cu cine? cu ce? de cine? de ce? unde? de unde? pe unde? pâna unde? încotro? când? de când? până când? cât timp? cum? în ce fel? cât? din ce cauză? din ce pricină? în ce scop? cu ce scop?.

De câte feluri sunt complementele?

Înainte de toate, complementele pot fi de două feluri, circumstanţiale sau necircumstanţiale. Primele arată în ce împrejurare are loc o acţiune ce este exprimată prin verbul pe care îl determină şi pot fi la rândul lor de mai multe tipuri:

 • complement circumstanţial de loc
 • complement circumstanţial de mod
 • complement circumstanţial de timp
 • complement circumstanţial de cauză
 • complement circumstanţial de scop
 • complement circumstanţial condiţional
 • complement circumstanţial concesiv
 • complement circumstanţial consecutiv

Complementele necircumstanţiale sunt acelea care au rolul de a arăta obiectul asupra căruia se efectuează o acţiune ori care este obiectul căruia i se acordă ceva şi pot fi de trei feluri:

 • complement direct
 • complement indirect
 • complement de agent

Câteva lucruri de reţinut despre complemente

 • stau după cuvintele pe care le determină, dar nu este o regulă generală, existând şi cazuri în care complementele, de cele mai multe ori cele directe, stau înaintea cuvântului pe care îl determină
 • complementul direct sau indirect nu se desparte niciodată de verbul sau verbele pe care le determină
 • complementele care stau în rapoarte de coordonare se vor separa sau nu prin virgule, în funcţie de regulile de punctuaţie.