Ioana Filipescu Știri 25.11.2022 12:14

Care sunt cele 15 roluri ale virgulei in Limba Romana

Care sunt cele 15 roluri ale virgulei in Limba Romana

Virgula are, de cele mai multe ori, un rol determinant. Lucrările de normare a limbii române stabilesc reguli pentru uzul virgulei în propoziții și fraze. Iar ca regulă de poziționare, virgula stă lipită de cuvântul anterior și separată cu un spațiu de cuvântul următor.

Ca și celelalte semne de punctuație, rolul virgulei este de a evidenția structura unei propoziții, ușurând astfel cititul. Totodată, virgula ajută la clarificarea înțelesului frazei, evitându-se ambiguitățile. Un scurt exemplu în care virgula schimbă total semantica: ”Nu vreau să pleci”, ”Nu, vreau să pleci”.

Care sunt, de fapt, rolurile virgulei în limba română

Virgula apare adesea în propoziție și în frază când se face o pauză în vorbire. Amplasarea sa nu este determinată de fonetică, ci de o serie de reguli gramaticale.

Virgula în propoziție

Într-o propoziție, virgula se folosește în următoarele cazuri:

 • Părți omogene
 • Apoziții
 • Anumite conjuncții, adverbe sau interjecții
 • Gerunzii și participii
 • Complemente așezate între subiect și predicat
 • Substantive la vocativ și adresări directe

Virgula în frază

Virgula separă separă propozițiile în cadrul unei fraze, de obicei atunci când acestea nu sunt legate de o conjuncție.

 • Propoziții coordonate
 • Propoziții subordonate

Cele șapte roluri ale virgulei în propoziție + exemple

 1. Separa construcțiile în vocativ de restul comunicării

Exemplu: Dragul meu fecior, nu-ți pot oferi ce dorești.

 1. Separă apozițiile de restul comunicării

Exemplu: Noi, elevii clasei a VIII-a, învățăm pentru examen.

 1. Separă construcțiile incidente de restul comunicării

Exemplu: Am pierdut, din neatenție, explicația profesorului.

 1. Separă părți de propoziție de același fel

Exemplu: Azi avem următoarele ore: matematică, română, sport, engleză, etc.

 1. Marchează predicatul eliptic

Exemplu: Ea l-a întrebat și el, nimic.

 1. Separă interjecțiile de restul comunicării

Exemplu: Ei, ce să-i faci?

 1. Se utilizează în cazul încălcării topicii

Exemplu: El, din când în când, ne caută.

Rolul virgulei în frază + exemple

Marchează raportul de coordonare

 1. Am venit acolo ca să văd, ca să mă conving. (raport de coordonare prin juxtapunere)
 2. Vin, dar nu stau mult. (raport de coordonare prin joncțiune; virgula se pune întotdeauna înaintea conjuncțiilor coordonatoare adversative – dar, iar, însă, ci, ba-)
 3. Cuget, deci exist. (raport de coordonare prin joncțiune; virgula se pune întotdeauna înaintea conjuncțiilor/locuțiunilor conjuncțional coordonatoare conclusive – deci, așadar, prin urmare, în concluzie-)
 4. Sau stai, sau pleci. (tot raport de coordonare prin joncțiune; virgula se pune înaintea conjuncțiilor disjunctive – sau, ori, fie – atunci când ele se repetă)

Marchează raportul de subordonare

 1. Se desparte prin virgulă atributivă explicativă de regenta sa

Exemplu: Am mers de curând la bunicii mei, pe care nu îi mai vizitasem de un an.

 1. Se despart prin virgulă propozițiile subordonate CD (completiva directă), CI (completiva indirectă), CL (circumstanțială de loc), CT (circumstantială de timp), CM (circumstanțială de mod), CS (circumstantială de scop) de regenta când stau în fața regentei
 2. Propozițiile subordonate CZ (circumstanțială de cauză), CT (condițională), CV (concesivă), CNS (consecutivă) se despart întotdeauna prin virgulă de regentă
 3. De asemenea, se despart prin virgulă propozițiile intercalate.