Tudosie Andrei Știri 04.12.2023 21:38

Autorizație de construcție în România: Proceduri și documente necesare

Autorizație de construcție în România: Proceduri și documente necesare

Dacă ai planificat să îți edifici o locuință sau orice altă construcție în terenul tău, vrem să îți oferim îndrumarea necesară pentru obținerea unei autorizații de construcție de la autoritățile locale.

Autorizație de construcție în România

Te vom ghida prin documentele esențiale și îți vom explica importanța acestui proces.

În plus, vei descoperi care sunt actele necesare pentru înființarea unei companii și cum să întocmești o cerere de demisie în cazul în care decizi să părăsești actuala ta angajare. Îți vom oferi informații detaliate privind procedurile legale și documentele solicitate pentru a-ți îndeplini aceste obiective.

Autorizația de construcție reprezintă un document oficial ce atestă acordul tău de a iniția lucrări de construcție, consolidare sau reparare asupra unei locuințe deja existente.

Este important să subliniem că nu toate proiectele de construcție necesită obligatoriu obținerea unei autorizații. Această excepție este prevăzută în conformitate cu prevederile Articolului 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Astfel, în anumite situații și condiții specifice, poți realiza anumite lucrări fără a fi nevoie de autorizație, în conformitate cu prevederile legale.

Lista lucrărilor pentru care nu ai nevoie autorizație de construcție

Reparațiile pentru învelitor sau terase, reparații la împrejmuiri, reparații la acoperișuri, atâta timp cat nu se schimba forma a cestora si materialele din care sunt executate

Reparații si înlocuiri de tâmplărie la interior sau la exterior, atâta timp cat se păstrează forma, dimensiunile golurilor si tâmplăriilor, inclusiv in situația in care se schimba materialele din care sunt realizate lucrările (exceptând clădirile declarate monumente istorice)

Reparațiile sau înlocuirea unei sobe de încălzit

Zugrăvitul sau vopsitul exterior, atâta timp cat nu se modifica elementele de fațada sau culorile clădirilor

Reparația instalațiilor interioare sau branșamentele si racordurile exterioare

Montarea sistemelor locale de încălzire sau de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate

Montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilități

Reparațiile sau înlocuirea pardoselii (aici se include si montarea unui sistem de încălzire in pardoseala)

Reparația sau reabilitarea fără modificarea calității si formei arhitecturale a elementelor de pe fațada, daca aceste lucrări nu se executa la construcțiile prevăzute la articolul 3 alin. (1) lit. b), astfel: finisaje interioare si exterioare (tencuieli, placaje etc.) sau trotuare, ziduri de sprijin ori scările de acces

Lucrări de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperișului, atâta timp cat nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, cum ar fi terasa sau sarpanta, la cladiri individuale cu cel mult 3 niveluri (si care nu sunt declarate monumente istorice sau sunt in curs de clasare)

Lucrări de întreținere la căile de comunicatie si instalatiile aferente

Lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, dar si al Autoritatii Administratiei Publice judetene sau locale, dupa caz

Lucrari de foraje sau sondaje geotehnice pentru constructii situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere

Lucrari de constructii funerare subterane sau supraterante, care au avizul administratiei cimitirului

Lucrari de compartimentare provizorie nestructurala

Lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, care sunt folosite pentru difuzarea si comercializarea presei, cartilor si florilor, si care sunt amplasate direct pe sol si nu au fundatii sau platform, ori racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, exceptand energia electrica