Tudosie Andrei Știri 05.12.2023 19:01

ANPC Reclamații: Ce trebuie să știi despre protecția consumatorilor

ANPC Reclamații: Ce trebuie să știi despre protecția consumatorilor

O implementare eficientă a măsurilor de protecție a consumatorilor reprezintă o condiție fundamentală pentru asigurarea funcționării corespunzătoare și eficiente a pieței unice. Obiectivul acestei politici este de a garanta drepturile consumatorilor în interacțiunile lor cu comercianții și de a furniza un nivel sporit de protecție pentru segmentele vulnerabile ale populației.

ANPC Reclamații

Prin impunerea unor standarde riguroase de protecție a consumatorilor, există potențialul de a îmbunătăți performanțele pieței în ansamblu, având un impact pozitiv asupra întregii economii.

Normele și reglementările privind protecția consumatorilor nu doar că contribuie la crearea unui mediu de piață mai echitabil, ci și susțin îmbunătățirea calității informațiilor oferite consumatorilor. Aceasta, la rândul său, poate conduce la rezultate mai favorabile în ceea ce privește impactul asupra mediului și a echității sociale.

În lumina acestor obiective, autonomizarea consumatorilor și asigurarea unei protecții eficiente a siguranței și intereselor lor economice au devenit piloni esențiali ai politicii Uniunii Europene în domeniul consumatorilor.

Prin promovarea unei politici robuste de protecție a consumatorilor, Uniunea Europeană se angajează să creeze un cadru în care consumatorii să se bucure de încredere și să se simtă protejați în tranzacțiile lor comerciale.

Ce trebuie să știi despre protecția consumatorilor

Cu scopul de a avansa interesele consumatorilor și de a asigura un nivel superior de protecție, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol activ în garantarea sănătății, siguranței și intereselor economice ale acestora.

Într-o manieră concomitentă, Uniunea trebuie să susțină drepturile consumatorilor în ceea ce privește accesul la informații adecvate și educație, precum și dreptul lor de a se organiza pentru a-și apăra interesele. Esențială în acest context este integrarea protecției consumatorilor în toate sectoarele de politică relevante ale legislației Uniunii Europene.

Uniunea Europeană are responsabilitatea de a contribui activ la menținerea sănătății, siguranței și intereselor economice ale consumatorilor, adoptând măsuri adecvate și promovând standarde ridicate în cadrul pieței unice.

În acest sens, sprijinirea drepturilor consumatorilor de a fi informați și educați, precum și de a se organiza în cadrul comunităților lor, constituie elemente fundamentale ale strategiei UE.

În plus, este imperativ ca protecția consumatorilor să devină un aspect integrat în toate aspectele relevante ale legislației Uniunii Europene, consolidând astfel angajamentul către crearea unui mediu în care consumatorii pot avea încredere și se pot simți în siguranță în cadrul interacțiunilor lor economice.

Obiective

Să garanteze că pe piața UE sunt disponibile produse sustenabile și suficiente informații clare, care să le permită consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză

Să promoveze reparațiile și produsele mai sustenabile și „circulare”

Să combată practicile comerciale online care nu țin seama de dreptul consumatorilor de a face o alegere în cunoștință de cauză, care abuzează de tendințele comportamentale ale consumatorilor sau le distorsionează procesele decizionale, cum ar fi interfețele manipulatoare (dark patterns) și publicitatea ascunsă

Să adapteze normele actuale la digitalizarea în curs și la creșterea numărului de produse conectate

Să ajute statele membre să transpună la timp legislația în materie de protecție a consumatorilor și să-i asigure respectarea, inclusiv prin intermediul Rețelei de cooperare pentru protecția consumatorilor

Să sprijine autoritățile naționale în combaterea practicilor comerciale online ilegale și în identificarea produselor nesigure

Să protejeze și mai mult anumite grupuri de consumatori, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap, împotriva situațiilor de vulnerabilitate

Să elaboreze în 2021 un Plan de acțiune cu China, pentru a spori siguranța produselor vândute online

Să dezvolte sprijinul în materie de reglementare, asistența tehnică și consolidarea capacităților pentru regiunile partenere ale UE, inclusiv în Africa, conform commission.europa.eu