Gabriela Dinu Știri 17.11.2022 17:08

Admitere ASE 2023: calendar, acte necesare, subiecte, examene, rezultate, calcul medie admitere

Admitere ASE 2023: calendar, acte necesare, subiecte, examene, rezultate, calcul medie admitere

Elevii de clasa a 12-a susţin în această perioadă examenul de Bacalaureat. La scurt timp după finalizarea examenului maturităţii, ei se pot înscrie la facultate.

Una dintre cele mai căutate facultăţi din Bucureşti este Academia de Studii Economice, acolo unde sunt multiple specializări din domeniul financiar şi economic.

Cum se face admiterea la ASE în 2023?

Înscrierile pentru ASE încep de pe data de 9 iulie şi durează până vineri, 16 iulie, la ora 16:00. Au fost scoase un număr de 5861 de locuri pentru învăţământul cu frecvenţă şi 820 pentru învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Conform ofertei de şcolarizare prezente pe site-ul oficial al Academiei de Studii Economice, există 25 de programe în limba română, limba engleză, limnba franceză sau limba germană.

Înscrierea pentru formele de învăţământ cu frecvenţă se face online, prin intermediul platformei admitere.ase.ro şi candidaţii vor trebui să prezinte la dosarul lor un eseu motivaţional. Acesta trebuie să fie redactat în limba română dacă este vorba despre un program cu predare în română sau în limba în care vor urma să studieze, după un subiect pe care îl vor primi în apropierea datei de înscriere.

Care este taxa de înscriere la ASE?

Totodată, candidaţii la o specializare a facultăţii de la ASE trebuie să susţină şi un test de competenţă lingvistică. Şi acesta se va da tot online. Nu sunt obligaţi să mai dea această testare elevii care au un certificat de competenţă lingvistică recunoscut de ASE şi îl depun la dosarul online. Totdată, se face media generală de admitere făcând media ponderată dintre media de la examenul de Bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

Pentru înscrierea la admiterea ASE, elevii trebuie să achite suma de 120 de lei dacă se înscriu la forma de învăţământ cu frecvenţă şi 145 lei dacă dau la cea de la distanţă.

Dosarul de admitere al candidatului la ASE trebuie să conţină următoarele:

 • Diploma de bacalaureat;
 • Foaia matricolă;
 • Eseul motivațional/eseurile motivaționale;
 • Adeverinţa medicală tip;
 • Certificatul de naştere;
 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Declaraţia pe propria răspundere;
 • O fotografie tip legitimație;
 • Dovada plăţii taxelor de înscriere;
 • Certificatul de competenţă lingvistică;
 • Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici naționali și internaționali;
 • Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;
 • Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;
 • Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere pentru primele 2 opțiuni;
 • Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platformă