Tudosie Andrei Știri 12.02.2024 10:26

Acte necesare pentru cazier judiciar: Ghid complet pentru cetățeni

Acte necesare pentru cazier judiciar: Ghid complet pentru cetățeni

În anul 2024, enumerarea documentelor esențiale pentru solicitarea unui cazier judiciar este limitată, iar întreaga procedură s-a simplificat considerabil, facilitând astfel procesul de obținere a acestuia.

Acte necesare pentru cazier judiciar

Obținerea cazierului judiciar reprezintă o cerință frecventă în diverse contexte, fie că este vorba despre înscrierea la școala de șoferi, solicitarea unui loc de muncă sau participarea la anumite cursuri și programe. În anul 2024, procesul de obținere a cazierului judiciar s-a simplificat semnificativ, adesea conducând la eliberarea certificatului de cazier pe loc.

În plus, pentru a facilita accesul cetățenilor la acest document important, există și posibilitatea de a solicita cazierul judiciar online, oferind astfel o alternativă convenabilă și eficientă în procesul de obținere a informațiilor necesare despre trecutul judiciar al unei persoane.

Acte necesare pentru cazier în 2024

Pentru a obține cazierul judiciar, este necesar să te adresezi oricărei unități sau subunități de poliție care dispune de un ghișeu specializat în eliberarea acestor documente. În funcție de circumstanțele specifice, iată o listă detaliată a documentelor necesare pentru solicitare.

Pentru cei care au atins vârsta majoratului, precum și pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, se impune furnizarea următoarelor acte și documente necesare.

Eliberarea cazierului judiciar pentru minori sub 14 ani

Dacă este necesar să obții un certificat de cazier judiciar pentru un minor cu vârsta sub 14 ani, acesta poate fi solicitat de către părinte, tutore legal sau de către o persoană împuternicită de aceștia.

cerere eliberare cazier judiciar;

actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original;

certificatul de naștere al minorului, în copie și original;

decizia de instituire a

Acte necesare pentru cazier judiciar pentru românii din străinătate

cerere eliberare cazier;

actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă) aflat în termen de valabilitate;

copie după actul de identitate al persoanei pentru care se solicită cazier

procura autentificată, în original și copie.

Cetățenii români rezidenți în afara țării care doresc să obțină un certificat de cazier judiciar pot depune cererea la misiunile diplomatice sau birourile consulare ale României situate în regiunea respectivă.