Claudiu Melinte Știri 05.01.2023 22:53

Acte necesare înmatriculare auto. Ghidul complet și modele PDF

Acte necesare înmatriculare auto. Ghidul complet și modele PDF

Înmatricularea mașinii este extrem de importantă, indiferent că aceasta este nouă sau cumpărată la mâna a doua. În cazul în care ați intrat în posesia unui autoturism, aveți la dispoziție să îl înscrieți în termen de 30 de zile.  Dosarul conține multe documente importante, fără de care nu vă puteți înscrie mașina. Iată ce acte trebuie să conțină dosarul pentru înmatricularea autoturismului.

Ca și proprietar al mașinii, aveți obligația de a depune actele necesare înmatriculării auto. În cazul în care acest lucru nu este posibil, persoana care va depune actele trebuie să aibă procură specială.

Acte necesare înmatriculare auto

Chitanță pentru taxa plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei – număr la rând sau 85 lei – număr preferențial), se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

-Acte care atestă dobândirea personalităţii juridice (în cazul în care vehiculul va fi înmatriculat pe persoană juridică) și împuternicirea acordată persoanei desemnate să se ocupă de înmatriculare.

– Cererea înamtriculare auto;
-Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza ANAF (În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia) .
-Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei

-Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
-Copia după contractul RCA încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
-Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie.
-Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

Acte necesare înmatriculare auto second hand

– Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
– Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român – 539 de lei
– Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
-Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
– Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului ce are viza ANAF (În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia)
– Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

– Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
– Copia contractului RCA în termenul de valabilitate al acestuia;
– Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie.
– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare- Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate
– Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv.
– Cerere înmatriculare auto;

Descarcă de aici cererea de înmatriculare în format PDF: CERERE inmatriculare, transcriere, duplicat certificat inmatriculare, radiere, autorizare provizorie (1)