Ioana Filipescu Altceva 01.03.2024 07:52

Acatistul Sfintei Xenia din Sankt Petersburg

Acatistul Sfintei Xenia din Sankt Petersburg

Doamne, Creatorul tuturor ființelor! Prin harul Tău nemărginit, m-ai binecuvântat să fiu mamă. Copiii mei sunt darul Tău, fii ai Tăi, cărora le-ai dăruit viață și suflet nemuritor. Îi încredințez în grija Ta și îți cer să îi ocrotești cu har până la sfârșitul vieții lor. Fă-i vrednici de Tainele Bisericii și sfințește-i cu adevărul Tău, ca ei să reflecte lumina și dragostea Ta în lume.

Învrednicește-mă să îi cresc spre slava numelui Tău, călăuzindu-i pe calea cea dreaptă. Învață-mă să le insuflu înțelepciunea ce vine din frica de Tine, să le arăt că adevărata fericire stă în păstrarea poruncilor Tale. Luminează-le mintea cu înțelepciunea Ta și ajută-i să trăiască conform voii Tale.

Dumnezeule, ajută-mă să le fiu un exemplu demn de urmat, să îi îndrum și să îi încurajez în călătoria lor spirituală. Ferește-i de ispite, de influențele negative și de orice cale care s-ar îndepărta de voia Ta. Dăruiește-le puterea de a alege întotdeauna binele și de a respinge răul.

Îți cer, Doamne, să îi ocrotești de pedeapsa pentru păcatele mele și să îi binecuvântezi cu harul Tău divin. Îngăduie-le să crească în virtute și sfințenie, să fie plini de dragoste și compasiune față de aproapele lor. Veghează asupra lor cu mila Ta și ocrotește-i de tot răul.

Închei rugăciunea cu dorința ca eu să fiu o mamă înțeleaptă, care se bucură de copiii săi și care îi îndrum spre lumina Ta. Îți mulțumesc pentru binecuvântările Tale și Te rog să mă ajuți să fiu o prezență constantă în viața lor, ghidându-i pe calea cea dreaptă. Amin.

Cerescule Părinte, Te rog din toată inima să veghezi asupra copiilor mei în fiecare zi a vieții lor. Dă-le putere să înfrunte greutățile cu credință și curaj, să rămână înțelepți în fața ispitelor și să păstreze puritatea inimii lor.

Învață-i, Doamne, să prețuiască adevărul, să iubească dreptatea și să trăiască în armonie cu poruncile Tale. Fă ca viața lor să fie o mărturie a credinței și a iubirii Tale, iar sufletele lor să fie hrănite din belșugul harului Tău.

Te rog, Părinte iubitor, să mă ajuți să fiu o mamă înțeleaptă și răbdătoare, care să îi călăuzească pe copiii săi pe drumul cel bun. Să le fiu sprijin în momentele de încercare și lumină în întuneric. Îți încredințez, Doamne, toate dorințele mele pentru copiii mei și îți cer să veghezi asupra lor cu ocrotirea Ta divină. Amin.

Doamne Atotputernic, Te rog să mă ajuți să fiu o mamă înțeleaptă și iubitoare, care să îi călăuzească pe copiii săi pe calea cea dreaptă. Ajută-mă să le fiu sprijin în momentele de nevoie, să le ofer înțelepciunea și dragostea necesară pentru a crește în credință și bunătate.

Îți cer, Doamne, să veghezi asupra copiilor mei cu mila Ta nesfârșită, să îi ocrotești de primejdii și să le luminezi calea în viață. Fă-i puternici în credință, generoși în iubire și blânzi în inimă. Îți mulțumesc pentru binecuvântările Tale și Te rog să mă ajuți să fiu o mamă demnă de încrederea Ta. Amin.